Akvelina Livmane – Pozhelay mne neletnoy pogody (1980)